نحوه ی ضبط مکالمات در Google Voice

 

برای ضبط تماس در Google Voice، باید ابتدا این ویژگی را از منوی settings فعال کنید.

هنگامی که این ویژگی را فعال کردید, می توانید دکمه ی 4 را در هدست خود فشار دهید و تماس را ضبط کنید.

 

مراحل :

تب phones
  1. در Google Voice یک تماس دریافت کنید.
  2. دکمه ی 4 هدست خود را فشار دهید. شما می توانید هنگامی که تماس با شما برقرار می شود یا حین تماس این دکمه را فشار دهید.
  3. منتظر شنیدن پیام “Call recording on” باشید.
  4. همانطور که مکالمه ضبط می شود به صحبت کردن ادامه دهید. برای خاتمه دادن به ضبط تماس مجددا دکمه ی 4 را فشار دهید. یک کپی از فایل ضبط شده در صندوق ورودی Google Voice شما نگهداری خواهد شد.

با قطع کردن تماس نیز ضبط مکالمات خاتمه می یابد.

 

نحوه ی ضبط مکالمات در Google Voice

Post navigation