چشمۀ آب گرم ايوب پیغمبر، از مجموعه چشمه هایی تشکيل شده که از دل زمين می جوشد و در سطح زمین جاری مي شود. دماي آب چشمه حدود 36 درجه سانتيگراد است. آب چشمه در سطح به شکل يک استخر به مساحت 459 متر مربع و عمق متوسط حدود یک و نیم متر است. در حال حاضر اهالي منطقه و مردمي که از خواص معدني آن مطلع هستند جهت شنا و تفريح از آن استفاده مي کنند. در فاصله 5 متري اين چشمه، چشمه آب سرد قابل شرب قرار دارد که آب آن از گوشه ضلع شمالي استخر وارد آن مي گردد که بخوبي سردي آب در اين قسمت محسوس است. اطراف استخر به منظور رعایت اصول ایمنی و بهداشتی حصار کشي شده است.

چشمه آبگرم ایوب پیغمبر

Post navigation