چگونه با کتاب های قدیمی خود ظاهر کتاب های جدید مان را جذاب کنیم؟

آیا کتاب هایی دارید که دیگر حتی نمی خواهید نگاهی به متنشان بیاندازید؟ آیا کتابخانه ی منزل شما بیش از حد پر از کتاب شده است و دیگر جایی برای کتاب های جدید ندارید؟ اکنون می توانید از این کتاب ها در جاهای دیگر استفاده کنید. برای این کار چندین ایده ی مختلف وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم چندین پیشنهاد مختلف برای استفاده از این کتاب ها در جاهای دیگر بدهیم. دیگر نیازی نیست نگران شلوغی اطراف خود باشید. کافیست مقاله ی زیر را مطالعه کنید. با ما همراه باشید.

مراحل :

کتاب
  1. یکی از کتاب های انگلیسی خود را که دیگر از آن استفاده نمی کنید انتخاب کنید.

 

  1. همه ی برگه های کتاب را با استفاده از قیچی جدا کنید.

 

  1. این برگه ها را روی جلد کتاب دیگر خود بچسبانید. اگر اندازه ی برگه ها کوچک است و نمی تواند به راحتی کل کتاب را پوشش دهد, همه ی برگه ها را به برش های کوچکتر تقسیم کنید و با چسب چوب کل جلد کتاب را با این برگه ها پوشش دهید.

منبع : چگونه با کتاب های قدیمی خود ظاهر کتاب های جدید مان را جذاب کنیم؟

چگونه با کتاب های قدیمی خود ظاهر کتاب های جدید مان را جذاب کنیم؟

Post navigation