معرفی گل ماهور

آشنایی با گل ماهور منشا آن اروپا،آفریقای شمالی و غرب و مرکز آسیا است.این جنس دارای ۳۶۰ گونه است که بیشتر آنها دو ساله و تعداد کمی از آنها یکساله،چند ساله یا بوته ای همیشه سبز یا نیمه همیشه سبز

Read more