گیاه ساکولنت چیست؟

ساکولنت چیست؟ ساکولنت یا ساکیولنت و در اصطلاح فارسی گیاهان گوشتی به دسته‌ای از گیاهان گفته می شود که قادر به ذخیره آب در اندام های مختلف خود مانند ریشه، برگ و ساقه بوده و به همین دلیل توانایی تحمل

Read more