علایم ناراحتی کلیه

نشانه ها و علائم بیماری کلیوی وقتی علائم بیماری کلیه را بشناسید, می توانید درمانش کنید و بهترین حالت خود را احساس کنید. علایمCKDمی تواند ظریف باشد. بعضی از افراد هیچ گونه علایمی ندارند.اگر یک یا چند علامت زیر را

Read more