بیوگرافی پوریا فیاضی

بیوگرافی پوریا فیاضی و همسرش مهتا محمدی پوریا فیاضی متولد 22 دی 1371 درتهران و اصالتا تورک هشترود، بازیکن ولیبال است والیبال را در منطقه خانی آباد نو در جنوب تهران در شهرک شریعتی در دبستان شهید رابعی از پنج

Read more