غار کلماکره ؛ گنجینه‌ پر رمز و رازی که به یغما رفت

غار کلماکره ؛ گنجینه‌ پر رمز و رازی که به یغما رفت غار کلماکره در شهرستان پلدختر استان لرستان، یکی از پررمز و رازترین غارهای تاریخی و طبیعی ایران است. در مورد این غار که مدفن ششمین گنجینه‌ی بزرگ جهان

Read more