حدیث در مورد دور اندیشی

احادیث امام علی علیه السلام در مورد آينده نگرى هزار حديث از اميرالمؤ منين حضرت علی علیه السلام در یکصد موضوع نقش آينده نگرى در پيروزى اَلظَّفَرُ بِالْحَزْمِ.(50) پيروزى با دورانديشى و آينده نگرى به دست مى آيد. بر چكاد

Read more