درمان میوم رحم

حقایقی در خصوص فیبروم ها فیبروم رشد غیر طبیعی است که در رحم زن ایجاد می شود. گاهی اوقات این تومورها کاملا بزرگ میشوند و باعث درد شدید شکم و پریودی های شدید میشوند. در موارد دیگر، آنها علائم و

Read more