شعر برای روز معلم

شعر روز معلم سلام ای معلم بزرگوار که رهنمای زندگانی منی رفیق دوره عزیز کودکی چراغ دوره جوانی منی تو با کلام گرم و مهربان خود به من شجاعت و امید می‌دهی مرا هراسی از غم سیاه نیست تو مژده‌های

Read more