انواع مشکلات و اختلالات جنسی که باید درمان شوند

مشکلات جنسی انواع و اقسام گوناگونی دارد که در این اختلالات فرد دارای فانتزی های جنسی، تمایلات یا رفتار های جنسی غیر طبیعی و ناهنجار است. مشکلات جنسی به دلیل اینکه شامل موضوعات غیر انسانی، کودکان یا سایر افراد ناراضی می شود

Read more