آبشار سوله دوکل

آبشار سوله دوکل یکی از چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا در ارومیه است که جلوه خاصی به منطقه سیلوانا داده و فرصت‌هایی اعم از گردشگری و تأمین درآمد در سایه این آبشار به وجود آمده است. آبشار یکی از پدیده‌های زمین‌شناسی

Read more