آبشار بدلان کجاست؟

  اين آبشار در كنار روستاي سرسبز و باصفاي بدلان با آب و هواي مطبوع قرار گرفته و يكي از جلوه هاي زيباي طبيعت خداوندي در دامنه كوه اورين /بلندترين كوه آذربايجان غربي و/ از سلسله كوه هاي آرارات است.

Read more