آبشار زیارت

زیارت یکی از روستا های مرکزی شهرستان گرگان که در استان گلستان ایران می باشد. زیارت در امتداد جاده ناهارخوران به سمت کوهستان های جنوب شهر گرگان که حدود ده کیلومتری جلوتر از ناهار خوران قرار دارد. زیارت به دلیل

Read more