آبشار شاهلولاک

آبشار شاهلولاک در 5 کیلومتری جنوب غربی شهر چرمهین واقع شده است این آبشاردائمی بوده و برهمین اساس میزان آبدهی این آبشار در طول سال متفاوت است همچنین آبشار فصلی که در منطقه به هلکی«Holoki » معروف است از دل

Read more