آبشار تنگه تامرادی

شاهکار طبیعت در آبشار “تنگ تامرادی” یاسوج آبشار تنگ تامرادی تنگ تامرادی در 50 کیلومتری غرب شهر یاسوج “پایتخت طبیعت ایران زمین” در مسیر جاده سپیدار واقع شده و دارای آبشاری زیبا و حوضچه‌های فراوان است. در خم هر پیچ

Read more