ساحل شیشه‌ای، کالیفرنیا

ساحل شیشه‌ای، کالیفرنیا ساحل شیشه‌ای، کالیفرنیا این ساحل که درآغوش پارک ایالتی مکریچر Mackerricher در نزدیکی فورت براگ کالیفرنیا قرار دارد، همان‌ طور که از نامش پیداست، ساحل پر است از شیشه‌های دریایی صیقلی و درخشان که به نحو حیرت‌آوری

Read more