غار ماهی کور کجاست؟

    غار ماهی کور در لرستان شگفت‌انگیزترین گونه ماهی را در دل خود پرورش می‌دهد این‌گونه ماهی به‌طور کامل کور است و هیچ‌گونه آثاری از چشم خارجی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. سرزمین چهارفصل استان لرستان به دلیل جاذبه‌های طبیعی،

Read more