آشنایی با پارک شفق

معرفی پارک شفق تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه قنبری، پارک شفق مکان: منطقۀ 6 ناحیۀ 5 سال تاسیس: 1342 نوع بوستان: ناحیه ای مساحت: 16840 مترمربع پارک شفق مربوط به دوره پهلوی دوم است و در

Read more