پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین

پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین پلکان مارپیچ، کوه تایهانگ چین از پلکان مارپیچ ۹۰ متری متصل به دیوارۀ کوه تایهانگ در لینژو Linzhou بالا روید تا یک کوهنوردی هیجان‌‍انگیز را تجربه کنید. البته این کار به کوهنوردان بالای ۶۰ سال

Read more