معرفی کوه تمندر

الیگودرز یکی از شهرهای سردسیری در شرق استان لرستان است. لرستان در غرب ایران با جاذبه‌های گردشگری بسیاری که دارد به یکی از قطب‌های گردشگری در ایران تبدیل شده است. با توجه به عبور رشته کوه بلند و صخره‌ای زاگرس

Read more