کوه گنو کجاست؟

مختصر آشنایی بااقلیم و جغرافیای کوهستان و قله گنو : کوهستان و قله گنو در ادامه سلسله کوههای زاگرس بشمار می آید. این کوهستان در جنوب شرقی رشته زاگرس واقع شده است. در این منطقه پس از کوههای هماگ ۳۲۶۷

Read more